DSC_0058

Anketa „Co by vás přimělo, abyste se na nábřeží Svitavy vraceli a trávili zde více času?“

Dotazníkového výzkumu se během festivalu „Překročme řeku“ zúčastnilo dohromady 77 návštěvníků. Přibližně jedna třetina dotazníků byla však vyplněna v rámci páru nebo za celou rodinu.

Z toho 71 návštěvníků, tedy naprostá většina, odpověděla na otázku „Co by vás přimělo, abyste se na nábřeží Svitavy vraceli a trávili zde více času?“. Malá část z těchto odpovědí se vztahovala přímo k festivalu.

Většina návštěvníků festivalu pocházela z jiné městské části města Brna (48), následovali obyvatelé městské části Černovice (23) a několik návštěvníků bylo odjinud (6).

Počet mužů (34) a žen (42) mezi dotazovanými byl téměř vyrovnaný.

V případě věkového rozložení dotazovaných jsem rozdělil návštěvníky do níže uvedených kategorií z toho důvodu, že žádnému z návštěvníků, kteří vyplnili dotazník, nebylo méně než 19 let. Nejvíce zastoupená věková skupina byla 30–39 let (38), za ní následovala skupina do 29 let (15) a 40–49 let (11), nejméně návštěvníků pak bylo ve skupině 50–59 (8) a 60 a více let (3).

Na výše zmíněnou otázku se tedy několik odpovědí vztahovalo přímo k festivalu. Zde převažovaly především požadavky na lepší (chlazenější) nápoje, konkrétně pivo. Dalšími relevantními odpověďmi byly požadavky na více stínu a větší bazén pro děti. Jeden dotazovaný z Černovic by byl rád, aby byla příště větší propagace. Z méně relevantních pak vzešly ohlasy na hudební stránku festivalu. Ve většině případu byli návštěvníci spokojení, jmenovitě se líbila Hoochie Coochie Band a La Patchanka. Jeden návštěvník by si přál známější kapely.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké změny na svitavském nábřeží by přilákaly potencionální návštěvníky, aby zde častěji trávili svůj volný čas. Odpovědi můžeme rozdělit do několika typů.

Nejčastěji by na toto místo přitáhlo návštěvníky pořádání většího počtu sportovních, kulturních a společenských akcí. Ze sportovních jmenovali pétanque, vytvoření půjčovny kol, bruslí nebo lodiček, minigolf, vodní atrakce, lanovou dráhu nebo prolézačky pro děti. Z kulturních a společenských událostí by byli rádi za farmářské trhy, divadlo, koncerty, letní kino, popřípadě častější prohlídky do jinak nepřístupných prostor a areálů. Obecně kladli největší důraz na pořádání obdobných akcí, aby se zde něco dělo. Chtěli by také, aby zde přibylo více možnosti pro trávení volného času s dětmi.

Druhým typem odpovědí pak byly požadavky na služby. Návštěvníci by zde uvítali zbudování hospody, občerstvení či kavárny s posezením. Alternativou by mohlo být vytvoření pevných stánků například přes léto nebo pítek s pitnou vodou, kde by se mohli cyklisté, běžci i chodci osvěžit. Zmínili zde také vytvoření tzv. grill pointu, místa, kde by se dalo grilovat, a stačilo by si přinést palivo a něco k snědku na gril. Tuto ideu již zpracovává městská část Brno-Střed, které chce vytvořit v centru takováto místa. Návštěvníkům zde chybí veřejné toalety a uvítali by více odpadkových košů.

Předposlední typ odpovědí se týká infrastruktury a přístupu do těchto míst. Případní návštěvníci by si přáli vytvoření lepšího dopravního spojení, například vytvoření cyklostezky z Řečkovic nebo Králova Pole. Ocenili by vytvoření lepšího přístupu na samotný úsek nábřeží v místech konání festivalu: vytvoření lepších přechodů na cyklostezce u mostu na ulici Hladíkova, lepší dostupnost MHD a vytvoření mostu a tunelu na Řehořovu ulici. Trápí je také rychlost cyklistů, přáli by si její omezení, popřípadě oddělení pruhu pro cyklisty a chodce.

Poslední, ale neméně důležitý okruh odpovědí se vztahoval k samotné kvalitě veřejného prostoru a zeleni na svitavském nábřeží. Lidé by uvítali lepší přístup k řece, popřípadě zbudování mola. Dále jim záleží na čistotě tohoto prostředí, aby zde byl větší pořádek a byla zde udržena klidová zóna. Rádi by, aby se zde vysázelo více stromů, a vytvořil se tak prostor, kde by byl stín i posezení. Lavičky vyrobené a umístěné na nábřeží v rámci festivalu se líbily a lidé by uvítali více možností pro posezení přímo u řeky. Perličkou v odpovědích byl požadavek na více vody v řece či vytvoření písečné pláže.

Jan Semrád

English