Bohuslav Kilián

JUDr. Bohuslav Kilian (1892 – 1942) byl český advokát, znalec umění, novinář a vydavatel kulturních a společenských časopisů Salon a Měsíc. Synem jeho sestry Marie byl Bohumil Hrabal.

Narodil se v rodině Tomáše Kiliana, obchodního sluhy. Rodina se brzy přestěhovala do Židenic, do ulice Balbínovy číslo 47. V roce 1912 absolvoval klasické gymnázium v Brně. Poté vystudoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a stal se advokátem.

Později žil v Obřanech na nynějším Mlýnském nábřeží ve vile, kterou zakoupil jeho tchán – brněnský lékař MUDr. Ladislav Říha. Vila se zahradou se nacházela v blízkosti řeky Svitavy a byla jedním z míst, kde se setkávaly známé brněnské osobnosti. K častým hostům patřili např. výtvarníci Eduard Milén či Josef Šíma, architekti Karel Kotas, Emil Kotrba, herec Oldřich Nový, spisovatelé Viktor Kamil Jeřábek, Čestmír Jeřábek či Rudolf Těsnohlídek.
Od roku 1923 vedl vydávání časopisu Salon. V roce 1932 založil časopis Měsíc. Od léta 1933 vydával také jeho německou verzi, Der Monat, jejíž obsah nebyl totožný s obsahem české verze. Tyto časopisy nejenom odrážejí životní styl občanů první republiky, radikální proměnu způsobu i tempa života, ale reprezentují i jeden z vrcholů dobové typografické práce spojené se závěrečnou fází meziválečné moderny.

Bohuslav Kilian podlehl těžké nemoci ve věku necelých padesáti let 25. února 1942, čímž provždy unikl stále rostoucímu zájmu gestapa o svou osobu.

English