Mlynář Ferdinand Frank

frankJeho rodina pocházela ze středních Čech, otec byl nadlesním na lichtenštejnském panství a žena Otýlie pocházela z měšťanské rodiny z Kolína. Ferdinand byl původně sládkem a nájemcem pivovaru v Labské Týnici, dnešním Týnci nad Labem. V roce 1884 opustil svůj rodný kraj a přišel na Moravu, kde koupil od Eduarda Kottowitze Cacovický mlýn v Maloměřicích. 29. července 1885 byla firma Ferdinand Frank zapsána do obchodního rejstříku pro jednotlivce. Ferdinand Frank byl v okolí známý jako podporovatel českých spolků a škol. Zasloužil se také o další rozvoj mlýna a nechal postavit jednu z prvních Girardových turbín na Moravě.

Se ženou Otýlií měl celkem čtyři děti. Starší syn Ferdinand se stal úředníkem, zůstal svobodný a penzi strávil v Jevíčku. Už jako malý se prosadil do novin, když utekl ze školy a bylo po něm vyhlášeno pátrání. Našli ho až v Moravských Budějovicích. Možná i pro tuto nechuť ke vzdělávání se dědicem mlýna stal mladší syn Oskar, který se jako jediné z děti narodil už v Cacovicích.

Ferdinand umírá 3. 7. 1916 ve Veselí nad Moravou, kde byl pravděpodobně u své dcery Gabriely, která zde tehdy žila se svým mužem lékařem Bohumilem Neumannem. Její rodina se později přestěhovala do Brna a i v budoucna zasáhla do dějin Cacovického ostrova. Po otcově úmrtí převzal mlýn nejmladší syn Oskar.

English