Aktivity SC Karas

13:00-18:00  (Tkalcovská/Svitavský náhon)

Výtvarné dílničky a výroba vlastního slizu
Experimenty s vodou
Sportovní a vědomostní aktivity