Čapí běh

15:00-16:00  (Sportovní nábřeží/Briessova sladovna)

Pořádá Nadace Veronica, startovným podpoříte podložky pod hnízdo čápa bílého, odměnou vám bude dárek z nadace jak vítězům tak i všem startujícím.

čápy