Dětské aktivity

13:00-17:00  (Tkalcovská/Svitavský náhon)

Doplňování a hádání obrázků ve stylu soutěže Kufr a jízda na koloběžce/kole po různobarevných
trasách od vodních tvorů k jejich kořisti – připravili Žideničtí Skauti Mafeking