Výstava Genocida Romů (ve vagóně)

14:00-18:00  (Černovické nábřeží)

Výstava podrobně informuje o tématu holocaustu Romů v Evropě v době 2. světové války. Speciální pozornost je věnována dějinám Protektorátu Čechy a Morava. Není vynecháno ani téma zapojení Romů do protinacistického odboje či osud majetku Romů po jejich odsunu do koncentračních táborů.

Romský holocaust přímo souvisí s okolím, kde se pořádá festival. Od března 1943 byly romské rodiny z kolonií u Kostivárny, U Olší, Řádky, ale i z Bystrce, Slatiny a bližšího i vzdálenějšího okolí Brna shromažďovány ve stájích jízdního oddílu protektorátní policie na Masné ulici u řeky Svitavy. Budovy dnes již nestojí, v jejich místě v současnosti najdeme novou zástavbu (ulice Zderadova).

Vězňové museli po příchodu odevzdat všechny osobní doklady a nepotřebné svršky. Poté se rozložili na hromadách slámy nebo holém stání pro koně. 7. března 1943 byli převedení k rampě v nedalekých městských jatkách a odtud byli přistavenými nákladními vagóny hromadně transportováni do cílové stanice: Auschwirz-Birkenau.

Holocaust romské populace byl zahájen v tzv. cikánských táborech v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu, k jeho vlastní realizaci došlo v tzv. cikánském táboře v Auschwitz II. – Birkenau / Osvětim II. – Březinka/ a byl následně téměř dokonán v dalších koncentračních táborech a jejich pobočkách, nebo na pochodech smrti z těchto neblahých zařízení. Celkem bylo v této době zavražděno plných 90% naší předválečné romské populace.

Výstava byla zapůjčena Muzeem romské kultury v Brně.