Josef Winterhalder ml.

Narodil se v roce 1743 ve Vöhrenbachu v Bádensku (dnešním Německu). Většinu života ale prožil ve Znojmě. Opat zábrdovického kláštera Michal Marave ho po svém zvolení v roce 1777 pozval do Zábrdovic a svěřil mu úkol vymalovat interiér kostela. Strop kláštera, který se nacházel v meandru řeky Svitavy, vyzdobil výjevy ze života Panny Marie. V Zábrdovicích tvořil několik let. Jeho další díla najdete třeba v rajhradském klášteře, kde namaloval fresku Proměnění Páně na hoře Tábor, v Mikulové, Podyjí, v Rakouskou i Uhrách. 

English