Oskar Frank

Narodil se 5. března 1888 v Cacovickém mlýně, jehož majitel byl jeho otec Ferdinand. Prožil krásné dětství na mlýně v blízkosti řeky Svitavy. Jen do školy to bylo dost daleko. Každý den musel šlapat hodinu pěšky do reálky až na Křenovou. Na housle chodil k učiteli Hübnerovi do Husovic.

V roce 1916 jeho otec zemřel a on se stal dědicem mlýna. Krátce po smrti otce Ferdinanda 20. září 1916 je zapsána společnost Oskar Frank a spol., kde je společníkem prokurista Adolf Ženožička, náměstek ředitele Moravské agrární banky . Ten si  v roce 1918 bere Oskarovu neteř Gabrielu. V roce 1926 mlýn definitivně prodal a věnoval se pouze výrobě papírenského zboží. Firma se jmenovala Brněnský papírnický podnik Frank a spol. a fungovala až do roku 1948, kdy ji komunisté znárodnili.

V roce 1928 Oskar Frank vstoupil jako veřejný společník do firmy Brněnský papírnický podnik Elšleger a Kolovrátek, založené v roce 1927 v Brně, se sídlem v České ulici č. 28. Po vystoupení obou společníků (Antonína Kolovrátka a Josefa Elšlegra) se stal jediným majitelem pod nezměněným názvem a nechal ji zapsat jako podnik jednotlivce, vzdal se obchodu s papírem a chtěl dále jen provozovat výrobu papírnického zboží. Továrna fungovala v Cacovicích. Společníci byli Oskar Frank a Markéta Elšlégrová. Prodejnu a sídlo měla na firma na České (Vagnerův dům).

English