Fotosoutěž Moje řeka Svitava

Do fotosoutěže se mohou přihlásit autoři snímků zachycující řeku Svitavu a dění kolem řeky Svitavy. Snímky zaslané do soutěže posoudí odborná porota a samostatně se uskuteční i hodnocení veřejnosti. Vybrané snímky budou publikovány ve sborníku. Uzávěrka pro odeslání soutěžních snímků je 16. listopadu 2018. Hlasování začne 1. září 2018 a bude ukončeno 16. listopadu 2018.

Téma:

Fotografie mohou zachycovat řeku jako takovou, její okolí, včetně přírody i staveb, a dění kolem řeky.

Termíny:

Uzávěrka příjmu fotografií: 16. listopadu 2018
Hlasování veřejnosti: do 16. listopadu 2018
Hodnocení poroty: do konce listopadu 2018

Způsob odeslání:

Prostřednictvím webového formuláře. Po domluvě s pořadateli je možné i alternativní doručení snímků.

Vyhlašovatel soutěže:

Brněnská nábřeží, z.s., Kneslova 22, 618 00 Brno
tel.: 734 656 367, e-mail: info@brnenskanabrezi.cz, www.brnenskanabrezi.cz

Podmínky:

Velikost snímků:

Optimální rozměry: 3500 x 2400 pixelů / 21 x 29,7 cm s rozlišením 300 dpi nebo minimálně 1 MB
Fotografie barevné, popř. i černobílé,  minimální rozlišení
Počet snímků:
Maximálně 6 snímků od jednoho autora.

Hodnocení:

Fotografie budou hodnoceny odbornou porotou sestavenou hlavním vyhlašovatelem za předsednictví Jiřího Salika Slámy, držitele Czech Press Photo.

Ceny:

Věcné ceny věnované pořadatelem soutěže a sponzory.
Vveřejnění ve sborníku fotografií
CENA VEŘEJNOSTI
Kromě ceny poroty proběhne i hlasování veřejnosti na stránkách www.nabrezisvitavy.cz.

Nahrát fotku do soutěže 

Hlasovat 

English