Nahrání fotky do soutěže

Nahrát fotku do soutěže

Stručný název fotografie
Delší popis Vaší fotografie
zadejte Vaše jméno a příjmeni
  • Fotosoutěž není věkově ani profesně omezena. Vstupní poplatek do fotosoutěže se nevybírá. Fotografie mohou být pořízeny klasickými i digitálními fotoaparáty.
  • Ocenění autoři budou písemně vyrozuměni vyhlašovatelem.
  • Výsledky soutěže budou po vyhlášení výsledků zveřejněny na webu nabrezisvitavy.cz.
  • Pro prezentaci (propagaci) soutěže mohou být vybrané fotografie s uvedením autora uveřejněny v tisku bez nároku na honorář.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné fotografie pro propagaci svých aktivit a pro uveřejnění ve sborníku o řece Svitavě a na výstavě soutěžních snímků, a to bez nároků na autorský honorář autora. Při jiném využití budou zachována veškerá autorská a užívací práva.
  • Zasláním nebo doručením fotografií se autor závazně přihlašuje do fotosoutěže a souhlasí s vyhlášenými podmínkami.
Žebříček hlasů Ivo Pallich 9 , Jana Vávrová 2 , Jana Vávrová 0
English