Nahrání fotky do soutěže

  • Fotosoutěž není věkově ani profesně omezena. Vstupní poplatek do fotosoutěže se nevybírá. Fotografie mohou být pořízeny klasickými i digitálními fotoaparáty.
  • Ocenění autoři budou písemně vyrozuměni vyhlašovatelem.
  • Výsledky soutěže budou po vyhlášení výsledků zveřejněny na webu nabrezisvitavy.cz.
  • Pro prezentaci (propagaci) soutěže mohou být vybrané fotografie s uvedením autora uveřejněny v tisku bez nároku na honorář.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné fotografie pro propagaci svých aktivit a pro uveřejnění ve sborníku o řece Svitavě a na výstavě soutěžních snímků, a to bez nároků na autorský honorář autora. Při jiném využití budou zachována veškerá autorská a užívací práva.
  • Zasláním nebo doručením fotografií se autor závazně přihlašuje do fotosoutěže a souhlasí s vyhlášenými podmínkami.

Výherci soutěže

1 místo
Zdeněk Adler
63
2 místo
Zdeněk Adler
45
3 místo
Miroslava Redková
40
English