Svitavský náhon

Náhon se odděluje od Svitavy v oblasti Zábrdovic nedaleko ulice Tkalcovská a místy zatrubněný protéká starými průmyslovými zónami směrem k ulici Skořepka, kde se pod povrchem stéká s Ponávkou. Společně potom vyústí do Svratky v oblasti Komárovského nábřeží. Náhon částečně využívá původních koryt Svitavy a Ponávky, před jejich regulací, která proběhla v polovině devatenáctého století. Náhony ze Svitavy byli budovány již ve 13. století a hlavním důvodem bylo zásobení centra vodou.

English