RADIO STANICE v RÁJEČKU

 

farma_vysílačTato rádio stanice byla založena v roce 1922, přičemž telegrafní provoz byl zahájen 18. ledna 1922, mezi Prahou a Římem. Telegrafní vysílač byl umístěn v provizorní dřevěné budově. Roku 1922 byla zahájena výstavba budovy vysílací stanice a 10. května 1994 bylo přímo z budovy vysílače zahájeno pokusné rozhlasové vysílání. Od 12. července byly pravidelně vysílány burzovní zprávy. Od 1. září 1924 byl vysílán program ze studia, které se nacházelo v Zemském domě v Brně. Od 1. března 1925 bylo pravidelné vysílání rozhlasového pořadu. V roce 1930 byla zahájena přístavba vysílacího sálu, strojovny, chladícího zařízení a anténního domku. Rovněž bylo započato s montáží nových anténních stožárů 60 m vysokých. Na začátku okupace dne 15. března 1939 byl vysílač obsazen nacisty. V době okupace nesloužil vysílač Čs. Rozhlasovému vysílání byl využíván pouze německou armádou.

 

 

Dne 19. dubna 1945 7134530_farma0061byly vysílače i stožáry zničeny destrukčními oddíly hitlerovské armády. Od května do prosince 1945 byla budova vysílací stanice opravována, současně byla zahájena montáž provizorního vysílače, který byl uveden do provozu o vánocích roku 1945. Od roku 1947 do 9. března 1960 byly na vysílací stanici umístěny dlouhovlnné vysílače, které zajišťovaly provoz brněnského letiště, poté byly od roku 1960 převzaty letištěm. Od 30. dubna 1959 až do roku 1989 byly uvedeny do provozu vysílače, které pracovaly i ve speciálním provozu, tj. rušení rozhlasových vysílání Svobodná Evropa, Hlas Ameriky. V září roku 2000 byla ukončena poslední fáze obnovy antén. V tomto období bylo rovněž zahájeno vysílání do nového stožáru UNIPÓL, který byl vysoký 79,5 m. Ke dni 31. Ledna 2004 ukončil Český rozhlas samostatnou produkci programu ČRo6. Vedení Českých radiokomunikací rozhodlo, že vysílače budou demontovány a zlikvidovány, což nastalo v průběhu února 2004. Tím bylo dočasně ukončeno vysílání AM rozhlasu pro město Brno a okolí. Koncem roku 2004 byl celý areál vysílače (cca 4 ha pozemků, včetně budov) nabídnut k prodeji. V březnu roku 2013 koupili tento areál manželé Sklenářovi, majitelé Farmy Ráječek, jejíž pozemky vysílač obklopují.

Zdroj fotografií: http://radiohistorie.webnode.cz/vysilac-brmofarmarajecek.cz

English