Viktor Kamil Jeřábek – z Litomyšli do Brna

Pocházel z Litomyšli, kde se v roce 1859 narodil do rodiny s dvousetletou tiskařskou tradicí. Po absolvování místní reálky se stal učitelem. Působil v okolí Brna (Oslavany, Silůvky, Prštice) a od roku 1906 v Obřanech. V letech 1912 – 1921 byl předsedou Moravského kola spisovatelů. Po odchodu ze zaměstnání žil v Brně a od roku 1944 v Litomyšli, kde 16. dubna 1946 zemřel.

Věnoval se pedagogice, psal povídky, dějepisné studie a publikoval v deníku Moravská orlice či časopise Niva. Látku pro své texty čerpal z moravského venkova a obdivoval i krajinu kolem řeky Svitavy. Nejznámější jsou díla Idyla Staničky Třešňůvské, romány Anna Bystřická, Štěstí domova a Dobytí Podolan.

Své paměti napsal v dílech Jak život šel, Mezi Litomyšlí a Brnem.

V roce 1923 například napsal text o obřanské riviéře do časopisu Salon, který vydávala další důležitá osoba žijící na nábřeží, Bohuslav Kilián.

V Německu, Švýcarsku i jinde zcela jinak dovedou využitkovati přírodních krás a turistických partií к účelům praktickým i humánním, činí je obecenstvu snadno přístupnými, zpříjemňují pobyt v nich a přirozeně znamenitě tím poslouží těm místům; naši lidé pro takové věci jako by smyslu neměli. Návštěvník Obřan, zahne-li s kraje obce к hostinci Holubovu a zamíří-li proti toku Svitavy na Wilsonovo nábřeží, překvapen bývá úchvatným pohledem.  Širokým proudem vine se před ním jezem zadržený tok krásné řeky, vroubený po obou stranách bujnou zelení stromů, keřů a pažitů. Nad ní na straně severní táhne se stromy porostlý hřbet Skal s řadou bílých vil na úpatí. Pozadí tvoří a obraz zavírají mohutná hradba Hádů, hýřící z jara šťavnatou zelení bříz, habrů a doubků v tmavé ploše jehličnatých pásem lesních; v jeseni odívajících se v zlatohlav a purpur.  Přes údolí klene se železniční viadukt, po němž co chvíli přeletí vlak, vyjímající se z dálky docela filigránsky. Hladina vodní zalita jest září sluneční a stále mění svoji barvitost: Od malachitově zelené do tmavé modře; někdy jakoby i hořela zlatém.  Po její klidné hladině všedního dne zřídka mihne se lodička majetníků vily neb dvou zdejších půjčoven; za to v neděli a ve svátek bývá zde rušno a živo.

English