Vincenc Makovský

(1900–1966) Pocházel ze starobylého rodu, který měl kořeny v kraji kolem města Poličky na Vysočině. Byl nejstarším ze šesti dětí novoměstského řezníka a váženého měšťana.
Po první světové válce se přihlásil na pražskou Akademii výtvarných umění. Studoval na všeobecné škole malířské u prof. Jakuba Obrovského. Od roku 1921 přešel do speciální školy malířské pro figurální kompozici, vedené profesorem Karlem Krattnerem a roku 1922 přestoupil do sochařské školy
Jana Štursy. Zásadní vliv na jeho pozdější uměleckou tvorbu měl zejména Jan Štursa.
Pobýval na několika studijních pobytech v Itálii a Paříži. Počátkem 30. let přichází poprvé do Brna. Od roku 1930 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, stal se členem Surrealistické skupiny. V polovině 30. let převážila v jeho tvorbě realistická linie.
Druhou světovou válku prožil ve Zlíně, kde pomáhal zakládat Školu umění. Jako člen ilegálního Národně revolučního výboru inteligence se zúčastnil odboje. Po osvobození se vrací již podruhé do Brna a stává se docentem modelování na fakultě architektury Vysoké školy technické. Od roku 1947 je jejím profesorem a stává se i členem Akademie věd a umění.
Po druhém návratu do Brna dostal nabídku k bydlení v několika lokalitách a nejvíce ho okouzlila právě vila v Obřanech na Mlýnském nábřeží 17. Rozhodl se nastěhovat do Obřan právě kvůli geniu loci onoho místa v blízkosti řeky Svitavy, vzrostlých stromů v zahradě a blízkosti krásné přírody, kterou měl
rád. V zahradě u Makovských se často scházela společnost přátel a známých. V soukromí přísně dohlížel na vzhled zahrady, která obklopovala dům. V zahradě bylo možné najít i několik jeho sochařských děl,
které jí dodaly zvláštní půvab. Obřanská vila byla pro Makovského hradem, ale zároveň byla otevřená četným známým a přátelům. Např. brněnský lékař MUDr. Sázavský, spisovatel J. V Pleva, Makovského žák sochař Miloš Axman, Linhart a další.
V Brně mezi jeho nejznámější díla patří např. sousoší Nový věk, které získalo velkou cenu na světové výstavě v Bruselu. Dnes je umístěno před vchodem do brněnského výstaviště. Pomník Vítězství Rudé armády nad fašismem na Moravském náměstí, busta maršála Malinovského a Žena s klasy na Malinovského náměstí, sousoší bratří Mrštíků u Janáčkova divadla, busta Karla st. ze Žerotína na nádvoří Nové Radnice. Stopy jeho tvorby najdeme i v Obřanech. Busta J. A. Komenského je umístěna před obřanskou školou na Hlaváčové ulici. Další portrétní busta je umístěna v Bílovicích nad Svitavou. Jde o portrét básníka S. K. Neumana.

English