Otevřená kovárna

10:00-12:00  (Hamerský mlýn)

Využijte jedinečnou možnost navštívit Hamerský mlýn. Ten najdete v údolí spojujícím Obřany a Babice nad Svitavou, na samé hranici katastru Brna. Na počátku 20. století zde strojník a zámečník Julius Kovář založil strojírnu a vyráběl zde pilníky a později i ozubená kola. Bezprostřední situace strojírny na samotném břehu Svitavy skýtala výhodu využití vodní síly. Místo aby se Julius Kovář pouštěl do složitého budování náhonu, usadil vodní kolo/turbínu do betonové komory a to přímo do říčního proudu. Vzniklá energie poháněla nástrojářské stroje a dynamo, které generovalo elektřinu na osvětlení provozu a přilehlých obytných budov. Po roce 1938 mlýn zakoupil jistý pan Hlobil, který zde až do znárodnění po roce 1945, provozoval koželužnu.
Mlýn byl dlouhou dobu opuštěný a značně zchátral, až roku 2007 jej zakoupil kovář Daniel Hlobil (shoda profesí i jmen je čistě náhodná), který se snaží o jeho rekonstrukci. Sídlo zde má obecně prospěšná organizace Kovářovo údolí, která si bere za cíl nejen rekonstrukci hamru.

Kam dál?