Projekty u řeky

Kolem řeky Svitavy se připravuje i řada projektů, které mají zlepšit celkovou podobu nábřeží. I jim chceme dát na našich stránkách prostor.

Podjezd pod silnicí Hladíkova

Jedním z kritických míst na řece je přejezd frekventované čtyřpruhové silnice na ulici Hladíkova. Rada města Brna schválila v úterý 10. března 2015 aktualizaci investičního záměru „Cyklistická stezka Hladíkova, úsek 12“ s celkovými náklady 16,1 mil. Kč. Díky této investici bude vybudován podjezd pod silničním a železničním mostem v korytu řeky Svitavy. Součástí investice je také úprava chodníků a přilehlých ploch včetně veřejného osvětlení.

Více na stránkách města Brna

 

English