Wagon (Tkalcovská)

Akce v tomto místě:

 • 19.08. 14:00-18:00 Bojeschopnost aneb střelba vodou na cíl
 • 19.08. 14:00-18:00 Dovednost plavení po řece
 • 19.08. 14:00-18:00 Linaskero baro drom aneb Letní putování
 • 19.08. 14:00-14:40 Muzikanti na tripu – koncert
 • 19.08. 14:00-18:15 Parní vlak na nábřeží (přejezdy na Černovické nábřeží)
 • 19.08. 14:00-18:00 Schopnost lovu dřevěných rybiček
 • 19.08. 14:00-18:00 Výcvik Nářečníků s Maxipsem Fíkem
 • 19.08. 14:00-18:00 Výtvarná dílna Muzea romské kultury
 • 19.08. 14:00-18:00 Zdokonalování sluchu
 • 19.08. 14:00-18:00 Znalost okolí aneb doplnění slepé mapy brněnských vodních toků
 • 19.08. 14:40-15:10 Paramisa – promítání romských pohádek
 • 19.08. 15:10-15:50 Muzikanti na tripu – koncert
 • 19.08. 15:50-16:20 Paramisa – promítání romských pohádek
 • 19.08. 16:40-17:15 Frida Oratorová – koncert
 • 19.08. 17:15-18:15 Frequency Illussion – koncert
 • 19.08. 18:15-20:00 Hodovní stůl s kapelou Terne Čhave