Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábdrovicích

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantou dnešního areálu Vojenské nemocnice v městské části Zábrdovice. Vojenská nemocnice slouží svému účelu již od roku 1784, před tím se jednalo o premonstrátský klášter. Na počátku historie stál moravský šlechtic Lev z Klobouk, který premonstrátům ze Strahova vykázal místo vedle svého dvora v Zábrdovicích spolu s románským kostelem sv. Kunhuty. Kostel posvětil v roce 1211 arcibiskup Jindřich Kietlitz. Konventní kostel byl dokončen ve druhé polovině 13. století a radikálně přestavěn byl na počátku 17. století. Při druhém obléhání Švédy v roce 1645 byl v opuštěném klášteře hlavní stan generála Torstensona. V roce 1648 se se vrátili řeholníci a v té době také pokračovaly úpravy. Starý kostel byl zrušen a na nově postaven byl v letech 1661 - 1669 barokní dvouvěžový kostel Nanebevzetí Panny Marie. Autorem projektu byl Giovanni Pietro Tencalla. V letech 1753 - 1755 byla ke kostelu přistavena kaple Panny Marie Čenstochovské. Opat Michal Daniel Marave nechal kostel v letech 1777 - 1784 vyzdobit. Autory obrazů jsou Franz Anton Maulbertsch, který maloval obraz na hlavním oltáři, Jan Schmidt z Kremže, Josef Jan Winterhalter a Josef Pichler z Vídně. 3. září 1783 navštívil Zábrdovice císař Josef II. a necelý rok poté dne 24. července 1784 byl klášter zrušen. Budova kláštera byla určena pro vojenskou nemocnici a klášterní chrám se stal farním a nahradil tak farní kostel sv. Kunhuty (dnes lékárna). Nejednalo se však o první brněnskou vojenskou nemocnici. Ta vznikla již o něco dříve v roce 1756 na Křenové ulici vedle městského špitálu sv. Štěpána v místě, kde se dnes nachází kostel na Křenové. Velký rozsah vojenských konfliktů však měl za následek, že toto zařízení už nestačilo. Na dva roky se vojenský špitál přesunul na Pekařskou ulici a hned poté do Zábrdovic. Areál od té doby slouží lékařský potřebám a to za každého režimu.

Akce v tomto místě:

  • 20.08. 15:00-16:00 Botanická prohlídka nábřeží směrem k Wagonu