Znalost okolí aneb doplnění slepé mapy brněnských vodních toků

14:00-18:00  (Wagon (Tkalcovská))